Translate

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Translate
Mölndals stads startsida
Krokslättsskolan ute. Fotot: Madeleine Bergenkull

Utbildning och barnomsorg

I Mölndals stad finns förskola, familjedaghem och förskoleklass. Vi har grundskola, särskola, fritidshem, gymnasieskola, vuxenutbildning och kulturskola.

Verksamheterna utvecklas ständigt. Barn och elever ges möjlighet att påverka sitt lärande i vardagen och genom utbildningsprojekt i Mölndal, nationellt och internationellt. På Pedagog Mölndal kan du se mycket av arbetet.

Unikum, Skola24 och andra system

Sjukfrånvaro i grundskolan meddelas i Skola24 eller på tel 051-5436 01

Självservice hittar du blanketter, formulär och e-tjänster.

Läsårstider och lov

Beställ betygshandling

Du kan beställa betygshandlingar från grundskolan, gymnasiet och vuxenutbildningen i Mölndals stad

Nyanländ

Du som är nyanländ till Mölndal och vill börja grundskolan är välkommen att ta kontakt med Språkcentrum Mölndal för att boka tid för ett introduktionssamtal. Vid samtalet ges bland annat information om det svenska skolsystemet och rätten att välja skola.

Du som är mellan 16 och 19 år, nyanländ till Mölndal och vill börja på gymnasiet är hjärtligt välkommen att anmäla dig till språkintroduktion.

Du ställs i kön till Krokslättsgymnasiets introduktionsprogram språkintroduktion. Antagningar sker kontinuerligt en gång i månaden. När du börjar på skolan görs en första kartläggning. Därefter får du information om svenska skolsystemet och arbetsmarknaden.

Nyheter om utbildning och barnomsorg

Hjälpte den här informationen dig?

|

Dela på:

Senast uppdaterad 2018-05-21 13.44