Utbildning och barnomsorg

I Mölndals stad finns förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, grundskola, särskola, fritidshem, gymnasieskola, vuxenutbildning och kulturskola.

Sjukfrånvaro, sjukanmälan

Frånvaro för förskolebarn meddelas till aktuell förskola eller pedagogisk omsorg.

Sjukfrånvaro för grundskolans elever meddelas i Skola 24 eller på telefon:

Nyheter om utbildning och barnomsorg

Dela på:

Senast uppdaterad