Tillstånd, regler och tillsyn

Företag med verksamhet som regleras i lag måste söka tillstånd av eller anmäla verksamheten till staden och/eller andra myndigheter. Ibland kan det behövas flera olika tillstånd för ett och samma företag beroende på verksamheten och vad som ska göras. Det kan innebär att du måste söka tillstånd från olika förvaltningar inom staden.

Blanketter och e-tjänster för företag

Samlad lista över e-tjänster och blanketter som du som företagare behöver när du ska söka olika tillstånd hos kommunen.

Behandling

Dina uppgifter behandlas enligt de regler som finns i personuppgiftslagen eller med stöd av speciallagstiftning. Om uppgifterna inte är sekretessbelagda kan de komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen. Vi får bara använda uppgifterna för det ändamål som du lämnat dem för.

Kontakt

Mölndals stad
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00 växel
031-87 76 68 fax
stad@molndal.se

Hjälpte den här informationen dig?

|

Dela på:

Senast uppdaterad 2018-02-16 13.58