Tillstånd, regler och tillsyn

Företag med verksamhet som regleras i lag måste söka tillstånd av, eller anmäla verksamhet till kommunen eller andra myndigheter.

Ibland kan det behövas flera olika tillstånd för ett och samma företag beroende på verksamheten och vad som ska göras.

Det kan innebär att du måste söka tillstånd från olika förvaltningar inom staden.

Regler, tillstånd och anmälan kan bland annat handla om att du i egenskap av företagare vill bygga eller riva något, har funderingar om regler när det gäller skyltning eller information kring anmälan av livsmedelsverksamhet.

Dela på:

Senast uppdaterad