Utförare av kommunala tjänster

Vi som kommun ansvarar för att medborgarnas behov av bland annat skola, vård och omsorg blir tillgodosedda utifrån de lagar som gäller. Det innebär att vi, liksom många andra kommuner, driver verksamheter parallellt med privata utförare. 

Sjuksköterska tar blodtryck på patient.

Inom vård och omsorg kan kommunen själv driva de verksamheter som behövs, men också bjuda in företag och organisationer att driva verksamheter på entreprenad eller ansöka om godkännande inom valfrihetssystem.

Inom utbildning och barnomsorg finns också möjligheter för företag och organisationer att driva verksamhet i staden. De behöver då ha ett godkännande. För skola och fritidshem är det skolinspektionen som beslutar och för förskola och pedagogisk omsorg är det kommunen.

Kontakt

Skolförvaltningen
Förskola och grundskola
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
kontakt@molndal.se

Vård- och omsorgsförvaltningen
Göteborgsvägen 11-17
Post: Göteborgsvägen 7, 431 82 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
031-315 27 49 fax
kontakt@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad