Lärare i modersmål träffas för gemensamt lärande

Idag anordnar Språkcentrum i Mölndal en gemensam lärdag för över 200 lärare i modersmål från olika kommuner. De ses för att tillsammans utbyta kunskap, diskutera och inspirera varandra.

Lärare i modersmål kommer att ses digitalt och kommer från ett flertal kommuner i länet, bland annat från Ale, Alingsås, Härryda, Kungsbacka, Orust och Stenungsund. Ämnet för dagen berör innehållet i den nya kurs- och läroplanen för grundskolan som börjar gälla från och med juli 2022.

Det känns viktigt att få samlas och tillsammans diskutera viktiga frågor. I år har vi bjudit in Nermina Wikström som är undervisningsråd på Skolverket. Hon kommer berätta om den nya läroplanen och prata om nya skrivelser om relationer och samtycke, säger Tanja Bozic, chef för Språkcentrum i Mölndal.

För lärare i modersmål i regionen innebär dagen en möjlighet för kompetensutveckling kombinerat med en chans att mötas över kommungränser. Tillsammans träffas kollegor inom respektive språk och kan då tillsammans arbeta med de viktiga förändringarna som börjar genomföras vid höstterminens start.

Kontakt

Dela på:

Senast uppdaterad