Framtidens hållplatser i trä

Slanka och eleganta former med mycket trä som upplevs varmt och vänligt. Så beskrivs det vinnande förslaget som tagits fram i arkitekttävlingen för framtidens hållplatskoncept i Mölndal, Göteborg och Partille.

Det är den danska arkitektbyrån Gottlieb Paludan Architects som presenterat det vinnande förslaget i tävlingen om framtidens hållplatser i kollektivtrafiken. Förslaget kallas Vänta under trädet. Nu kommer det att bearbetas för att utgöra underlag för en upphandling av nya hållplatser och dess utrustning.

Mölndal först ut

Planen är att de nya hållplatserna ska bytas ut i Mölndal och Partille i ett första skede och därefter i Göteborg. På sikt ska även alla hållplatser i regionen kunna få det nya utseendet, som är skalbart beroende på hållplatsens storlek.

Hållplatser utgör en del av stadsrummets möbler. Den här nya gestaltningen hoppas vi kan bidra med ett varmt och inbjudande material i staden, som samtidigt är hållbart och signalerar framtid. Det har varit en svår process att välja en vinnare men vi ser fram emot att både utveckla kollektivtrafiken med en ny utformning samtidigt som den ger ett värde till sin omgivning, säger Peo Johansson, arkitekt på Västtrafik och juryns ordförande.

En del av framtidens kollektivtrafik

Att ta fram ett nytt koncept för hållplatser är en del av att förverkliga Målbild Koll2035, den plan som beskriver det långsiktiga arbetet för att utveckla trafiken i Göteborgsområdet.

Hållplatserna för framtidens kollektivtrafik i Mölndal, Göteborg och Partille behöver anpassas och utvecklas. Allt fler kommer att vilja resa hållbart och trafiken kommer att köras med längre och rymligare fordon. Turtätheten kommer att bli högre samtidigt som av- och påstigning behöver gå snabbare än idag.

Juryn röstade om fyra bidrag

Tävlingen för att hitta ett nytt koncept har pågått sedan i februari. Arrangörer är Västtrafik tillsammans med Västfastigheter, i samverkan med Mölndals Stad, Göteborgs Stad och Partille kommun. Tävlingen har gjorts i samarbete med Sveriges Arkitekter.

En jury bestående av representanter från de olika parterna har utvärderat olika bidrag i flera steg. I sista delen av tävlingen har fyra bidrag utvärderats, där bidraget Vänta under trädet röstades fram som vinnare.

Trä förenar folk, trä förenar staden och landet, trä är förankrat i svensk kultur som inget annat material – och trä har en viktig plats i framtidens design och arkitektur, säger Michael Stabell, chef för produktdesign på Gottlieb Paludan Architects.

Alla fyra bidragen från tävlingens sista del ställs nu ut på Stadsbiblioteket Göteborg. Utställningen pågår från den 2 juli till den 29 augusti.

Juryns motivering:

Vänta under trädet är vinnare i tävlingen om det nya konceptet. I förslaget ser juryn nytänkande genom valet av trä som har tillåtits genomsyra gestaltningen för de nya slanka och eleganta väderskydden och hållplatserna. Ett materialval som upplevs varmt och vänligt, som innebär ansvarsfull resursanvändning och signalerar framtid.

Kontakt

Dela på:

Senast uppdaterad