Resebidrag till elever som bor långt ifrån hållplatsen

Snart kan gymnasieelever som bor mer än 4 kilometer från närmaste hållplats ansöka om ett extra resebidrag.

För att gymnasieelever ska kunna ta sig säkert från hemmet till skolan ger Mölndals stad ut ett skolkort som gäller under hela läsåret. Nu har utbildningsnämnden beslutat att införa ett extra resebidrag för elever som bor mer än 4 kilometer från närmaste hållplatsen.

Resebidraget ligger på 90 kr per månad och information om hur du ansöker kommer inom kort. Du kommer även kunna söka reseersättning retroaktivt för hela läsåret 2022/2023.

För att fler elever ska kunna ta del av bidraget har avståndet till närmsta hållplats sänkts till 4 kilometer i stället för 6 kilometer, som annars är standarden för denna sorts resebidrag.

Resebidraget är menat som ett komplement till det busskort vi ger ut till alla våra elever. Summan är framtagen i jämförelse med andra kommuner där elever rör sig över kommungränserna, säger Jens Holm, utbildningschef.

Gäller hela Mölndal

Resebidraget introduceras efter synpunkter från vårdnadshavare att det har uppkommit svårigheter för eleverna att ta sig till skolan efter att busslinje 767 lades ned. Den tidigare lösningen med anropsstyrd närtrafik har visat sig inte vara tillräcklig och därmed införs detta bidrag.

Resebidraget är dock inte endast till för gymnasieelever som tidigare åkt busslinje 767 utan samtliga gymnasielever som är folkbokförda i Mölndal och har minst 4 kilometer till närmsta hållplats kan söka bidraget.

Utbildningsnämnden kan ju inte ta beslut som rör kollektivtrafiken men nämnden vill självklart underlätta för gymnasieeleverna att ta sig till skolan. Det nämnden kan påverka är riktlinjer för elevresor och reseersättning och detta har gjort att vi har landat i att erbjuda eleverna detta extra resebidrag, avslutar Jens Holm.

Kontakt

Dela på:

Senast uppdaterad