Hög risk för fågelinfluensa

Fågelinfluensa är en virussjukdom som cirkulerar bland vilda fåglar och som kan sprida sig till tamfåglar. Just nu är risken stor att smittan sprids och därför har Jordbruksverket upprättat ett högriskområde i södra Sverige där Mölndal ingår. Det innebär att du som har tamfåglar är skyldig att följa Jordbruksverkets regler för att skydda dina fåglar från smitta.

Fågelinfluensa är mycket smittsamt. Dina fåglar kan smittas och dö om de kommer i kontakt med fågelbajs från vilda fåglar. Syftet med reglerna är att skydda dina fåglar från smittan.

Olika regler gäller beroende på om du säljer ägg eller kött från dina fåglar eller om du endast har dem som hobby. Har du hobbyhöns får du exempelvis inte låta dina fåglar gå fritt ute. Du måste också ge hönsen mat och vatten inomhus eller under ett skydd utomhus. Det finns också särskilda regler för brevduvor och förbud mot att anordna marknader och utställningar.

Läs reglerna i sin helhet på Jordbruksverkets webbsida

Om dina fåglar blir smittade

Det är viktigt att du som djurhållare är uppmärksam på förändringar av hälsoläget i din besättning för att tidigt upptäcka misstänkta fall av fågelinfluensa. Misstänker du smitta bland dina fåglar är du skyldig att kontakta veterinär.

Högriskområde

För att minska risken för smitta finns i Sverige kan Jordbruksverket upprätta ett högriskområde i hela eller delar av landet. Beslutet tas efter en riskbedömning och samtidigt beslutar man även vilka regler som ska gälla för högriskområdet. Det finns regler som alltid gäller även när ett högriskområde inte är upprättat. Det är därför viktigt att hålla sig uppdaterad om vilka regler som gäller just nu.

Kontakt

Dela på:

Senast uppdaterad