Senaste nytt från kommunstyrelsen

Onsdag den 23 november hade kommunstyrelsen sammanträde. Bland annat togs beslut om att föreslå kommunfullmäktige att anta detaljplanen för Lunnagården.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra utveckling av ett nytt verksamhetsområde i området söder om Söderleden. Ärendet tas upp för beslut i kommunfullmäktige den 14 december.

Alla punkter från sammanträdet

Du kan ta del av samtliga ärenden samt kallelsen till sammanträdet.

Kontakt

Kommunstyrelsen
Stadshuset
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
kontakt@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad