Gaming och kultur ska locka fler till fritidsgården

Nu får två av kommunens fritidsgårdar tydliga inriktningar. Syftet är att nå nya grupper av unga.

Förändringarna gäller från slutet av februari på fritidsgårdarna i Balltorp och Eklanda. I Eklanda kommer brädspel och gaming stå i fokus medan Balltorps fritidsgård blir en plats för en kreativ fritid med skapande och kultur. Dessutom kommer man att utöka ungdomsverksamheten på Mötesplats Åby, med fler aktiviteter på temat idrott och hälsa.

Vill nå nya målgrupper

Efter en egen kartläggning har fritidsgårdarna definierat två grupper av unga de tycker saknas ibland besökarna. En grupp är de gamingintresserade ungdomarna och på Eklanda fritidsgård får de en plats där de kan träffa andra likasinnade.

En annan grupp som saknas är äldre ungdomar - de flesta besökare på fritidsgårdarna går i sexan eller sjuan. Därför kommer man även att höja åldersgränsen något på Eklanda och Balltorps fritidsgård, från dagens 12-19 år till 13-20 år.

Vi vill ju erbjuda alla Mölndals unga en meningsfull fritid. Med dessa förändringar tror vi att vi tar oss närmare det målet, säger Ljiljana Hadrovic Bukera, enhetschef för Ung fritid och fritidsgårdarna.

Åldersgränsen förblir oförändrad på de övriga tre fritidsgårdarna, de i Fässberg, Lindome och Kållered, dit alla 12-19 år är välkomna.

Ungdomar är med och skapar innehållet

Innehållet och aktiviteterna på temagårdarna kommer att formas tillsammans med ungdomarna själva. Detta är i sig inget nytt arbetssätt, ungdomarna är alltid själva med och påverkar vad som ska hända på alla fritidsgårdarna och skapar på så sätt sin egen fritid.

Ljiljana hoppas kunna samarbeta med lokala föreningar och andra aktörer som är intresserade av att arbeta för och med unga.

Om ni som förening eller privatperson har idéer och vill bidra eller samarbeta på något sätt, hör av er! säger Ljiljana Hadrovic Bukera.

För mer information om fritidsgårdarnas öppettider och tema, besök fritidsgårdarnas webbsidor.

Kontakt

Dela på:

Senast uppdaterad