Ny översiktsplan antagen

Vid fullmäktiges sammanträde på onsdagskvällen antogs en ny översiktsplan för Mölndal.

Den nya översiktsplanen ska vara vägledande i all planering och beslut som rör kommunens mark- och vattenanvändning. Den handlar också om vilka frågor kommunen ska utgå från för att få en hållbar utveckling och skapa en kommun som är attraktiv att bo, arbeta och leva i. Översiktsplanen tydliggör också hur Mölndal vill vara med och leda den regionala tillväxten.

Arbetet med översiktsplanen har tagit flera år och gjorts i en bred förankring i en noggrann process genom medborgardialog, samråd och granskning av förslaget. Inom kort kommer du kunna ta del av översiktsplanen i sin helhet via den här länken:

Det känns fantastiskt att Mölndal äntligen har en ny översiktsplan på plats efter alla dessa år av arbete, säger ansvarigt kommunalråd Merjem Maslo.

Översiktsplanen är ett viktigt verktyg i vårt fortsatta arbete med att utveckla Mölndal, säger stadsbyggnadschef Björn Marklund.

Nu ser jag fram emot nästa steg i processen – att förverkliga planens inriktning, säger översiktsplanerare Elisabet Börlin.

Kontakt

Elisabet Börlin
Översiktsplanerare
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Planavdelningen
031-315 14 21
elisabet.borlin@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad