7 viktiga händelser i Mölndal under 2022

När vi blickar tillbaka på 2022 ser vi ett år format av krig och pandemi. Men vi minns också ett växande Mölndal, fyllt av evenemang och utveckling.

Nu finns Mölndals stads årsredovisning från 2022 att läsa och nedan listar vi några av årets händelser.

1. Mölndal firade 100 år

Under hela året firade vi på olika sätt att Mölndal fyllde 100 år. Höjdpunkten var under tre dagar i med en stadsfestival. Mölndalsdagarna innehöll ett program med 150 punkter och lockade cirka 20 000 besökare.

2. Mölndal prisas som tillväxtkommun och superkommun

Mölndal kom i februari på andra plats i kategorin Årets tillväxtkommun. Priset fick vi bland annat på grund av vårt intensiva arbete med utveckling av stad och infrastruktur. I somras kom Mölndal också på tredje plats i kategorin Årets superkommun. Året tidigare utsågs Mölndals stad till Årets superkommun.

3. Nytt politiskt styre

2022 var valår och under hösten tillträdde Mölndals nya styre. Samverkan för Mölndal består av Socialdemokraterna och Moderaterna som styr tillsammans.

4. Vi tog emot flyktingar från Ukraina

Mölndal var bland de första kommunerna i Sverige som tog emot ukrainska flyktingar på evakueringsplatser. Vid årsskiftet bodde nästan 200 flyktingar från Ukraina i Mölndal. Flera delar av staden har samarbetat kring att ta emot dem.

5. Gratis mensskydd på skolorna

Under 2022 satte vi upp gratis tamponger och bindor på skolornas toaletter i Mölndal. Gratis mensskydd finns nu på alla mellan- och högstadieskolor samt på Krokslättsgymnasiet och Franklins gymnasium.

6. Kikås blir återbruk

2022 fick Kikås återvinningscentral en ny inriktning och blev Återbruket Kikås. Nu läggs större fokus på att återbruka, i stället för att allt material ska förbrännas eller återvinnas. Vi öppnade också Bruksbutiken i Kikås där det går att köpa återbrukade produkter inom bygg och trädgård.

7. Ny översiktsplan antagen

Under året har Mölndal tagit fram ett förslag på översiktsplan för hur kommunen ska använda mark och vatten. Under 2023 antogs planen och har nu vunnit laga kraft.

Stabil ekonomi trots osäker omvärld

De finansiella rapporterna visar på en stark ekonomi 2022.

En anledning var att kommunerna har fått bidrag från staten för att klara effekterna av pandemin, skriver Stefan Gustafsson, kommunstyrelsens ordförande. Men återhämtningen för kommunsektorn gick snabbare än väntat och skatteunderlaget blev högre än budgeterat. Det starka resultatet för 2022 berodde även på att staden fick in drygt 200 miljoner kronor i engångsintäkter som hängde samman med exploateringsverksamheten.

För dig som vill läsa mer om Mölndals ekonomi, verksamhet och händelser under 2022 är du välkommen att läsa hela årsredovisningen.

Kontakt

Dela på:

Senast uppdaterad