Högt betyg när företagen betygsätter vår service

Bygglov och livsmedelskontroll i topp när företagarna säger sitt om Mölndals stads service i den senaste insiktsmätningen.

Idag släpptes resultatet för 2022 års nöjd-kund-index som SKR, Sveriges kommuner och regioner, årligen genomför. Mölndals samlade resultat visar ett index på 80 (av 100), vilket är bland de högsta i regionen.

Syftet med undersökningen är att fånga upp företagarnas åsikter och identifiera förbättringsområden inom den kommunala servicen. Servicen mäts inom sex serviceområden; information, tillgänglighet, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet.

Att Mölndals stad, år efter år, ligger kvar på en stabil, hög nivå, visar på att vårt långsiktiga arbete med att ständigt förbättra vår service och finnas tillgängliga för våra företag ger resultat. Det stärker företagsklimatet i vår stad, vilket är otroligt glädjande, säger Mölndals stads näringslivschef Carina Kloek-Malmsten.

Myndighetsområdena som ingår i mätningen är bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll, serveringstillstånd och brandtillsyn.

Mätningen är ett viktigt redskap i arbetet för att förbättra kommunens service, vilket gagnar företagsklimatet.

Upphandling mäts sedan två år tillbaka

Sedan 2020 har kommunerna möjlighet att inkludera upphandling, vilket Mölndals stad har valt att göra från och med 2021-års mätning.

Upphandling klättrar stadigt uppåt och förbättrar i år sitt resultat inom samtliga serviceområden.

Bygglov och livsmedel får toppbetyg

Mölndal har haft en jämnhög nivå över de myndighetsområden som mäts, men i årets mätning är det två områden som sticker ut alldeles särskilt. Bygglov gör i år sitt bästa resultat någonsin med ett index på hela 81,4 av 100.

Bygglov har en lång tradition gällande NKI, ett gediget arbete som min företrädare ihop med administrativa chef och hans medarbetare arbetar med sedan lång tid tillbaka. Medarbetare som trivs och stannar och samarbete inom stadsbyggnad är också bidragande faktorer, säger Dragan Danilovic, bygglovschef och kommunarkitekt i Mölndals stad.

Även livsmedelskontroll gör ett rekordresultat och landar på 85 i index, vilket är myndighetsområdets bästa resultat hittills.

Att livsmedelskontrollen får ytterligare en toppnotering, vilket varit ett mönster nu i flera år, stärker oss i att vi gör ett bra arbete. Jag vill passa på att hylla våra duktiga och kompetenta medarbetare som med sitt stora kundfokus levererar den här servicen – varje dag!, säger Viktoria Johansson, enhetschef för Hälsoskydd och livsmedelsenheten Mölndals stad.

Kontakt

Dela på:

Senast uppdaterad