Mölndals stad uppdaterar sin visuella identitet

Nu får Mölndals stad ett utseende som blir mer tillgängligt för alla stadens invånare. 

Med nya färger, former och grafiska element blir Mölndals stads utseende mer tillgängligt och enhetligt. Redan nu kan du se några av de nya färgerna på hemsidan och snart kommer det uppdaterade utseendet att märkas på fler sätt runt om i staden.

Varför gör vi denna uppdatering? 

Som kommun måste Mölndals stad följa lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Den uppdaterade visuella identiteten följer de nya kraven på exempelvis kontraster och läsbarhet, något den tidigare identiteten inte gjorde eftersom dessa lagkrav inte fanns när den togs fram.

Stadens kommunikation ska vara lätt att ta till sig för alla våra invånare, därför gör vi denna uppdatering, säger Malin Schöldstein, kommunikationschef.

Logotypen förändras inte 

Stadsvapnet och logotypen, som beslutades av kommunfullmäktige hösten 2016, har inte förändrats och är fortsatt den främsta symbolen för Mölndals stad.

Det är viktigt att alla känner igen logotypen och känner sig trygga med att det är Mölndals stad som är avsändaren, säger Malin Schöldstein.

Successiv övergång 

Införandet av det nya utseendet sker successivt och hållbart. När det finns behov av att ta fram nytt material görs det i det nya utseendet men först när det gamla är utslitet.

Under en tid kan det därför se lite spretigt ut, men stadens logotyp finns alltid med när Mölndals stad är avsändaren.

Kontakt

Dela på:

Senast uppdaterad