Vi kontrollerar barnskyddande förpackningar

Förpackningar som innehåller farliga kemikalier ska vara svåra för små barn att öppna. Under maj 2023 pågår ett projekt där vi kontrollerar att lokala butiker följer detta krav.

Foto: Kemikalieinspektionen

Barnskyddande förslutningar ska göra det svårt för små barn att komma åt innehållet genom att förpackningen kräver viss koordination för att öppnas. Regeln gäller för produkter som säljs till allmänheten och har vissa allvarliga hälsofaror, exempelvis frätande produkter och produkter som kan ge kemisk lunginflammation.

Det är butiken som är ansvarig för att de farliga kemiska produkter som man säljer har rätt förpackning därför är det viktigt att de känner till dessa krav.

Kontrollen är en del av ett nationellt projekt och kommer att genomföras i samarbete med Kemikalieinspektionen. Vi kommer besöka ett 15-tal butiker.

Kontakta oss gärna för mer information.

Kontakt

Bygg- och miljöförvaltningen
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
kontakt@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad