Senaste nytt från kommunstyrelsen

Onsdagen 3 maj sammanträdde kommunstyrelsen. Under mötet bereddes bland annat ett ärende om finansiering av gång- och cykelvägar.

Nya gång- och cykelvägar

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige ska besluta om ett medfinansieringsavtal med Trafikverket. Avtalet gäller gång- och cykelvägarna längs med Spårhagavägen och Gamla Riksvägen. Preliminär tidplan för projektet är 2023–2026 med produktion 2025–2026.

Spårhagavägen

Gång- och cykelvägen längs Spårhagavägen ska koppla an till gång- och cykelvägar som redan finns, längs Spårhagavägen vid Torredsvägen och Dammets byväg. Därmed blir det en genomgående gång- och cykelväg längs med hela Spårhagavägen mellan Lindome och Kullavik, i Kungsbacka kommun, som bland annat kan användas av pendlare och skolbarn.

Gamla riksvägen

Gång- och cykelvägen längs med Gamla riksvägen ska koppla an till befintlig gång- och cykelväg i norr samt till den parallellt planerade gång- och cykelvägen längs med Gamla Riksvägen i Kungsbacka kommun. Därmed blir det en genomgående gång- och cykelväg mellan Lindome och Anneberg, i Kungsbacka kommun. Det blir också en sista länk för ett genomgående cykelstråk mellan Kungsbacka och Göteborg.

Markanvisning för byggnation av LSS-boende

Kommunstyrelsen har beslutat om att godkänna markanvisning till Mölndalsbostäder AB för bebyggelse av ett LSS-boende i Tållered.

Ta del av kallelse och protokoll

Kallelser och protokoll hittar du i diariet.

Om du behöver hjälp med att hitta ett dokument kan du höra av dig till Kontaktcenter.

Kontakt

Dela på:

Senast uppdaterad