Metoden "Bostad först" provas i Mölndal

”Bostad först” är en uppmärksammad metod som nu ska provas här i Mölndal. Syftet med metoden är att nå långsiktiga boendelösningar för personer i hemlöshet som har ett missbruk. Projektet genomförs i samarbete med Mölndalsbostäder och Stadsmissionen.

Enkel illustration. En nyckel i en grön cirkel. Grönt gräs och ljusblå himmel. Bakom och till höger om nyckeln finns tre rektangulära objekt som kan leda tanken till flerfamiljshus.

Metoden ”Bostad först” innebär i korthet att en hemlös person först erbjuds ett permanent boende för att därefter få möjlighet att formulera sina behov av stöd och hjälp. Detta till skillnad från det ”vanliga” arbetssättet där personerna istället behöver ta sig uppför en ”trappa” och uppnå olika delmål längs vägen mot ett eget hyreskontrakt.

Mölndals stad har under de senaste åren stärkt det vräkningsförebyggande arbetet, detta i syfte att förebygga akut hemlöshet.

Behovet av insatser för personer med missbruk som lever i hemlöshet fortsätter dock att öka. För den målgruppen rekommenderas just den beprövade och effektiva metoden ”Bostad först”.

Statligt stöd

Socialstyrelsen har fått i uppdrag att sprida metoden nationellt och ett statligt stöd har införts. Metoden används redan i flera svenska kommuner och nu är det alltså dags även här i Mölndal. För 2022 tilldelades vi 300 000 kronor i statligt stöd för att jobba med "Bostad först" och nyligen beviljades 480 000 kronor för innevarande år.

För att vara aktuell som deltagare i "Bostad först" behöver personen vara motiverad att bo i en lägenhet, ta emot boendestöd, och förändra sin livssituation.

Syftet med ”Bostad först” är att stärka individens möjligheter att bo kvar i sin bostad, förbättrad hälsa och välbefinnande, egenupplevd ökad livskvalitet, och social integration.

Flera aktörer samverkar

Beslut om insatser enligt metoden kommer att fattas av socialtjänsten. Det kommunala bostadsbolaget Mölndalsbostäder (MBAB) kommer att tillhandahålla lägenheter för deltagare medan insatser, alltså professionellt stöd, kopplade till boendet kommer att utföras av Göteborgs Stadsmission. Stadsmissionen fick uppdraget efter en direktupphandling som avslutades i mars och insatserna ges i en form som hör till metoden "Bostad först".

Mål för projektet på gruppnivå är bland annat att 80 procent av deltagarna bor kvar i sin lägenhet efter ett år, och att en lika stor andel efter två år får överta kontraktet för bostaden.

Första inflytt beräknas kunna ske i början av hösten, och förhoppningen är att arbetssättet ska kunna bli permanent här i Mölndal. En annan förhoppning är att metoden ska leda till lägre kostnader för boendeplatser som staden köper av andra aktörer.

Relaterad information

Kontakt

Dela på:

Senast uppdaterad