Trafikändringar kollektivtrafiken sommar 2023

Den 19 juni byter Västtrafik till sommartidtabell. Då sker samtidigt flera ruttändringar på kollektiv­trafiken i Mölndal. Samtidigt sker arbeten med Västlänken som påverkar tågen.

I och med Västtrafiks sommartidtabell sker ett antal förändringar på ett antal linjer som passerar Mölndal. Det är en del av en större omstrukturering av kollektivtrafiken för att att skapa plats för alla.

Under sommartabellen kan exempelvis turtäthet på vissa busslinjer ändras. Det sker också anpassning av avgångarna eller hållplatser på vissa busslinjer i och med tågstopp mellan Mölndal och Göteborg. Det så att det ska passa med pendeltågens avgångar.

Permanenta linjeändringar från 19 juni

Linje 25 vänder vid Mölndals innerstad.

Ny linje 759 trafikerar Mölndals innerstad - Balltorp - Hills. Linjen kör var 15:e minut i rusningstid och var 30:e minut övriga tider.
I nattrafiken på fredag och lördag kväll kör linjen en gång i timmen.

Linje 60 ersätter linje 19 från hållplats Sörgårdsskolan, då båda linjerna får helt nya linjesträckningar.

Tågstopp Mölndal - Göteborg

Under sommaren gör Trafikverket arbeten för projekt Västlänken i Almedal mellan den 19 juni och 21 augusti, vilket påverkar samtliga tåg mellan Mölndal och Göteborg.

Pendeltågen från Kungsbacka (via Lindome och Kållered) stannar och vänder i Mölndal. Resenärer som ska till Göteborg hänvisas till övrig kollektivtrafik som bussar och spårvagnar. Västtrafik förstärker trafiken på de linjer som trafikerar Mölndals station och går mot Göteborg.

Det kommer inte vara möjligt att ta med cykel på tågen söderut under sommaren.

Öresundstågen vänder vid Mölndal station och ska enligt uppgift erbjuda sina resenärer ersättningsbuss till Göteborg.

Kontakt

Dela på:

Senast uppdaterad