Kommunfullmäktige i korthet

Under onsdagen den 21 juni sammanträdde Kommunfullmäktige för sista gången innan sommarledigheten.

Kommunstyrelsens nya reglemente

Efter omröstning beslutade kommunfullmäktige anta kommunstyrelsens nya reglemente, enligt kommunstyrelsens förslag. Det nya reglementet gäller från och med 1 juli.

Uppehåll över sommaren

Sammanträdet var det sista innan sommaruppehållet vilket firades med traditionsenlig jordgubbstårta. Nästa gång kommunfullmäktige sammanträder är 20 september.

Alla punkter från sammanträdet

Kommunfullmäktige är Mölndals stads högsta beslutande instans och har det övergripande ansvaret för all kommunal verksamhet. Frågor som är av grundläggande betydelse eller av större vikt för kommunen måste beslutas av kommunfullmäktige.

Du kan ta del av kallelsen till gårdagens sammanträde för att se samtliga punkter.

Kontakt

Dela på:

Senast uppdaterad