Gatukonst som samverkansprojekt

Mölndals stad och NCC bjöd under måndagseftermiddagen in till en gemensam workshop tillsammans med gatukonstnären Benjamin Jocic, där ungdomar fick prova på att skapa gatukonst.

Initiativet kom från NCC. De genomför just nu renovering av fasaden på sin fastighet som sträcker sig längst med Brogatan i Mölndals innerstad. Under tiden upprustningen sker är ett träplank monterat framför fasaden. Ett perfekt tillfälle att bjuda in till skapande! NCC tog kontakt med Mölndals stad och resultatet blev ett samverkansprojekt mellan NCC, konstkollektivet och Mölndals fritidsgårdar. Ett första steg i ett långsiktigt arbete med platsutveckling i Mölndals innerstad.

Här såg vi ett utmärkt tillfälle att samverka med Mölndals stad, säger Sarah Pennycook, fastighetsutvecklare på NCC. När vi på NCC utvecklar och bygger fastigheter vill vi alltid arbeta för att skapa en levande stad med en miljö som är attraktiv och trygg för dess invånare och besökare att röra sig i. Planket blev en fin möjlighet att på ett kreativt sätt engagera stadens förvaltningar och ungdomarna i Mölndal. Vi ser att det är viktigt att skapa engagemang hos Mölndalsborna och på så sätt bidra till att fortsätta att bygga varumärket Mölndal.

Två personer som ler.

Daniel Pawholm, näringslivssamordnare Mölndals stad, tillsammans med Sarah Pennycook, fastighetsutvecklare NCC.

Unga får prova på gatukonst

Gatukonstnären Benjamin Jocic, som tillhör konstkollektivet i Mölndal, höll i workshopen där ungdomar fick prova på att måla.

En person med keps som ler.

Benjamin Jocic, Konstkollektivet Mölndal

Att genomföra den här typen av workshop är jättebra då det engagerar ungdomarna och ger dem möjlighet att prova på och känna på de verktyg en gatukonstnär använder. Dels kan det leda till mersmak kring att fortsätta med sitt eget skapande. Dels ökar det förståelsen för konstformen. Att bli duktig gatukonstnär är en resa som kräver tid och tålamod, säger Benjamin Jocic.

Konstens plats i stadsrummet

Benjamin poängterar hur viktigt det är att låta konsten ta plats såväl i pågående byggprojekt som i stadsrummet.

Alla byggprojekt bör avsätta en del till dekoration och skapande, säger Benjamin Jocic. Konst gör något i oss människor, det får oss att känna och alla tar vi det till oss, på ett eller annat sätt. Det är viktigt att det i en stad finns en balans mellan ytor som utsmyckas och ytor som är helt öppna för fritt skapande. I Mölndal finns både och.

Sarah Pennycook håller med om att det är viktigt att integrera konsten i byggprojekt.

Forskning visar att konst i det offentliga rummet bidrar till minskad skadegörelse. Här såg vi en möjlighet att genom utsmyckning av planket hjälpa till med detta. Detta var ett tillfälle för oss som fastighetsutvecklare att med hjälp av staden bjuda in en konstnär och på så sätt kunna visa upp hur samverkansprojekt på ett förhållandevis lätt sätt går att genomföra, säger Sarah Pennycook.

Planen framåt

Efter att renoveringen är avslutad kommer den befintliga byggnaden ha byggts samman med de två nya byggnaderna i NCC nya hus MIMO. I lokalen bakom konstverket kommer Hemköp att flytta in med sin entré direkt från Mölndals torg.

Bild på graffitimålning.

Kontakt

Dela på:

Senast uppdaterad