Stort behov av familjehem

Just nu är behovet av nya familjehem stort. Skulle du vilja göra en viktig insats för ett barn eller en tonåring? Har du någon gång funderat över att kanske bli familjehem? Skicka in en intresseanmälan redan idag, så hör vi av oss för vidare dialog! Du gör enkelt intresseanmälan via vår e-tjänst.

Maria Trygg, chef enheten för familjehem. Maria står i förgrunden i en blå skjortklänning med vita prickar. Hon tittar in i kameran och ler lite. I bakgrunden syns träd och Mölndalsån. En blå spårvagn skymtar mellan träden.

Maria Trygg är chef på enheten för familjehem i Mölndals stad.

Just nu söker socialtjänsten i Mölndal familjehem till omkring femton barn, vilket är klart fler än vanligt. Maria Trygg är chef för familjehemsenheten och som en jämförelse berättar hon att motsvarande siffra var fem, när hon började på sin tjänst för drygt ett halvår sedan.

Varför det ser ut så här just nu är oklart; det kan finnas flera orsaker. En sak som är klar, är däremot att ett intensivt arbete pågår med att rekrytera nya familjehem. Det krävs en hel del för att hitta ett lämpligt familjehem för varje enskilt barn – dels är det en utmaning att rekrytera nya familjehem överhuvudtaget, dels görs alltid en noggrann matchning mellan barnet och familjen.

Barnen behöver få landa

I väntan på att få komma till ett familjehem, bor barnen och tonåringarna i jourhem eller på institution vilket är tillfälliga lösningar. Maria Trygg förklarar varför det är så viktigt att få komma till ett familjehem:

Barnen behöver få landa. De behöver få veta att ”här får jag vara kvar”. Genom de tillfälliga placeringarna ser vi till att de är skyddade, att de är i säkerhet, och att de får sina grundläggande behov tillgodosedda. Men för att kunna landa och växa behöver de en familj, ett sammanhang.

Många olika familjer kan bli familjehem. Det kan finnas en eller två vuxna. Man kan bo i stan eller på landet; i lägenhet eller i hus. Man behöver ha en stabil tillvaro, och barnet eller tonåringen behöver ett eget rum.

Enkelt att göra intresseanmälan

Är du, eller ni, intresserade av att kanske öppna ert hem och ta emot ett barn eller en tonåring? Då kan du enkelt göra en intresseanmälan för att bli familjehem via vår e-tjänst.

En intresseanmälan är inte bindande. Den innebär att du inleder en dialog med oss. En av våra kunniga och erfarna familjehemssekreterare kommer att höra av sig inom kort, och ni kommer tillsammans fram till om ett uppdrag som familjehem är något för dig, eller er. I så fall kommer ni även överens om vad som blir nästa steg.

Professionellt stöd i uppdraget

Utöver detta lyfter Maria Trygg fram att det till stor del handlar om att ha känslomässiga resurser – om att räcka till och orka med. Hon betonar att alla familjehem som åtar sig uppdrag åt Mölndals stad, får stöd i sitt viktiga uppdrag.

Det kan vara tufft och utmanande att vara familjehem, men man står inte ensam! Man får stöd av oss på familjehemsenheten i form av professionell handledning och hjälp med att hantera svåra situationer och utmaningar som uppstår längs vägen.

Vad är det bästa med att vara familjehem?

Alla familjehem som jag möter pratar om att det ger så mycket tillbaka! Att få se ett barn utvecklas positivt är en belöning i sig; att få vara en del av den resan, säger Maria Trygg.

Mer information

Kontakt

Dela på:

Senast uppdaterad