Ett steg på vägen mot ett mer tillgängligt Mölndal

Nu är det lättare att ta sig ner till Rådasjöns badplats – detta tack vare att ett betonghinder som påverkade framkomligheten har lyfts bort. Mölndals stad ska vara tillgängligt för alla, och därför sätter vi ljuset på denna viktiga fråga. Har du sett något ställe där tillgängligheten brister? Skicka gärna in tips!

En väg ner till en sjö, med träd runt om.

Vägen ner till Rådasjön.

Under de senaste åren har det kommit in flera synpunkter om platser som brister i tillgänglighet i Mölndals stad. Ett önskemål som kommit in är att det stora betonghindret som påverkat framkomligheten på vägen ner till Rådasjöns badplats ska tas bort. Detta gjordes nyligen – betonghindret lyftes bort i juni.

Betonghindret har gjort det svårt att ta sig ner med till exempel rullstol, permobil och barnvagn. Vi har nu lyft bort stenen och det är lättare att ta sig ner till sjön.

En väg ner till en sjö. På vägen ligger en stor betongklump.

Så här såg det ut innan betonghindret lyftes bort.

Det här är ett exempel på ett hinder som är ganska enkelt att ta bort, men som kan göra stor skillnad, säger Marie de la Motte, Tillgänglighetsansvarig på fastighetsavdelningen, Mölndals stad.

Stadens arbete med tillgänglighet

Ett fokus just nu för arbetet med tillgänglighet är att inventera alla Mölndals stads fastigheter. Målet är att göra dem mer tillgängliga och arbeta bort enkelt avhjälpta hinder, samtidigt som vi följer upp tillgängligheten i byggprocessen så att vi bygger rätt från början.

Vi jobbar också med platser som vi fått synpunkter på. En sådan plats är gången upp till stadshusets entré. Synpunkterna har handlat om att det är svårt att ta sig upp till entrén med rollator eller manuell rullstol.

Vi håller på att utreda hur vi kan göra den här platsen mer tillgänglig för alla, berättar Marie de la Motte. Det är viktigt att alla ska kunna ta sig upp till stadshuset, idag är det tyvärr mycket svårt att ta sig in i stadshuset med rullstol.

En tredje plats som blivit omtalad är tunneln under järnvägen vid Gunnebo Slott. När det regnar mycket, kan vattnet som rinner ner i tunneln göra det svårare att komma fram. Vi har utrett även den här platsen. Utredningen visar dessvärre att den miljö som finns runt tunneln gör det svårt att skapa en mer tillgänglig plats. Bland annat är vägen till tunneln ojämn och har starka lutningar.

Skicka in ditt tips

Vi behöver hjälp från er Mölndalsbor att upptäcka platser där tillgängligheten brister. Mölndals stad ska vara en stad för alla, och därför är vårt arbete för ökad tillgänglighet otroligt viktigt, säger Marie de la Motte.

Du kan mejla din fråga eller ditt tips till marie.de-la-motte@molndal.se.

Mer informationKontakt

Dela på:

Senast uppdaterad