I höst startar den årliga brukarundersökningen i gång!

Snart genomförs den årliga brukarundersökningen. De som deltar är de som bor i bostad med särskild service, har boendestöd eller personlig assistans. Brukarundersökningen har som syfte att förbättra och utveckla verksamheten.

1 september - 31 oktober

Den nationella brukarundersökningen inom funktionsstöd genomförs under perioden 1 september–31 oktober. Syftet är främst att få veta mer om hur brukarna upplever stödet de får och hur de trivs. Frågorna som ställs i undersökningen handlar om självbestämmande, trygghet, trivsel och bemötande.

Två grupper svarar vartannat år

Område funktionsstöd i Mölndals stad har valt att dela upp sina verksamheter i två grupper som turas om att delta i undersökningen. I år är det brukare som bor i bostad med särskild service, har boendestöd eller personlig assistans som får svara på frågorna i undersökningen har. Nästa år är det istället brukare med daglig verksamhet eller daglig sysselsättning som besvarar undersökningen.

Frivilligt att delta

Det är frivilligt för brukarna att delta och de ska själva svara på enkäten. Det betyder att närstående, god man eller personal inte får vara med som stöd. Undantaget är brukare med personlig assistans. De kan ta stöd av sin assistent för att besvara enkäten. Brukarna kan också välja att få stöd av en oberoende frågeassistent som till vardags arbetar i en annan verksamhet. Det finns både bildstöd och ljudstöd till frågorna. Svaren kan lämnas via dator, surfplatta, mobil eller på pappersenkät.

Brukare delaktiga i utvecklingsarbetet

Resultatet av brukarundersökningen används för att förbättra verksamheten. Genom att vara delaktig i undersökningen är brukarna också delaktiga i utvecklingsarbetet. Utvecklingsarbetet är en viktig beståndsdel i Mölndals hållbarhetvision. Att delta i undersökningen är därför en del av det demokratistärkande utvecklingsarbete som ligger till grund för att skapa en öppen dialog mellan brukare och ansvariga för att gemensamt anpassa verksamheten efter brukares behov. 

Kontakt

Dela på:

Senast uppdaterad