Skottlossning på Balltorpsskolans parkering

Under natten till tisdag den 29 augusti skedde en skottlossning på skolans område. Parkeringen nedanför fotbollsplanen är avspärrad.

Enligt polisen finns det ingen hotbild mot skolan, personal eller eleverna på skolan.

Undervisning kommer bedrivas som vanligt idag och eleverna kommer få vara utomhus på rasten. Vi kommer att vara fler vuxna ute på rasterna under dagen för att eleverna ska känna sig trygga, säger Cecilia Molander Jarlöv, rektor på skolan.

Vårdnadshavare har blivit informerade under morgonen. Frågor från media hänvisas till verksamhetschef Caroline Billing.

Kontakt

Dela på:

Senast uppdaterad