Annika Cedhage slutar som förvaltningschef

Annika Cedhage (f.d. Stedner) slutar som förvaltningschef på kultur- och fritidsförvaltningen.

Efter drygt nio år i kommunens tjänst som kultur och fritidschef väljer Annika Cedhagen (f.d. Stedner) att gå vidare.

Det har varit några fantastiska år i Mölndal. Det har hänt väldigt mycket inom kultur och fritidsområdet och jag är oerhört glad och tacksam för att jag varit med på denna resa, säger Annika.

Är det något särskilt du vill lyfta fram som hänt?

Det går inte att nämna allt men jag är väldigt stolt över stadens fina nya bibliotek, det nya Åbybadet, 100-årsfirandet, utnämningen till Årets kulturkommun 2021 och all fantastisk samverkan både inom och utom kommunen som bidrar till kulturens, idrottens och fritidens viktiga främjande roll i hållbar samhällsutveckling.

Vad ser du framöver?

Jag ser att kommunerna får ett allt större ansvar från stat och region att jobba främjande för stärkt folkhälsa. Här har kulturen, idrotten och fritiden på den kommunala nivån en given roll att bidra till det. Jag ser att vi i Mölndal redan tagit flera nya initiativ till fler friska år för stadens invånare. Jag ser också en utmaning i den höga inflationen som tär på verksamheternas medel. Men jag ser framför allt den kraft och det stora engagemang som finns hos föreningar, studieförbund, politiker, medarbetare och chefer som jobbar för bästa möjliga kultur och fritid för stadens invånare och besökare.

Kontakt

Dela på:

Senast uppdaterad