Nytt hälsofrämjande föreningsbidrag

Under hösten 2023 finns 150 000 kr i sökbara medel avsatta för föreningar som vill anordna aktiviteter som bidrar till ett hälsosamt åldrande för stadens seniorer.

Föreningar kan söka ett bidrag på max 15 000 kr per förening. Kriterierna för att söka detta bidrag är:

  • Aktiviteten måste rikta sig till personer som är 65+
  • Aktiviteten får inte vara för endast befintliga föreningsmedlemmar
  • Föreningarna kan inte få bidrag för redan befintlig verksamhet
  • Aktiviteten ska vara avgiftsfri för dem som deltar
  • Inte kräva medlemskap i en förening
  • Aktiviteten måste utföras under hösten 2023
  • Önskemål om att aktiviteten kan nå seniorer som riskerar att hamna i ofrivillig ensamhet
  • Förening som beviljas medel ska ha ett organisationsnummer, bankgiro/plusgiro samt möjlighet att fakturera staden för att erhålla bidraget.

Ansökan

Gå direkt till E-tjänsten för att ansöka om bidraget.

För mer information kring bidraget kontakta anna.tholin@molndal.se
och asa.banic-pedersen@molndal.seKontakt

Åsa Banic Pedersen
Enhetschef samhällsarbete
Kultur- och fritidsförvaltningen
0707-69 03 56
asa.banic-pedersen@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad