Bruksföremål ny konst i fullmäktigesalen

När ny konst skulle köpas in till fullmäktigesalen blev det föremål som också kan användas i det praktiska och politiska arbetet i salen. En valurna i trä och två vattenkaraffer och en vas i keramik.

Valurna i trä i kommunfullmäktigesalen i Mölndals stad

Urnans dekorationer är utmejslade för hand. För konstnären Sanna Lindholm var det viktigt med kopplingen mellan hantverket att utforma urnan och det hantverk som politiskt arbete kan sägas vara.

Det är inte många platser som symboliserar demokrati mer än en kommunfullmäktigesal. Här samsas stora och små frågor under samma tak. Högtflygande planer och gräsrotsnivå.

Lika många associerar nog inte kommunpolitik med konst, men faktum är att konst och demokrati hör ihop. Konst är till och med en demokratisk rättighet. Det framgår av de kulturpolitiska mål som riksdagen har antagit. Och när valet av konstnärer till den nya konsten skulle göras var den här demokratiska aspekten viktig.

”Vi ville att konstnärerna genom sina konstverk skulle gestalta och sätta fokus på allt det engagemang och flit som finns i det politiska arbetet.” förklarar konstintendent Andreas Roth.

Premiär och presentation den 20 september

Konstnärerna som tilldelades uppdragen var träskulptören Sanna Lindholm och keramikern Marianne Hallberg.

Sanna Lindholm har gjort en valurna i trä. Utformningen är tydligt inspirerad av naturen men det är inte uppenbart vad den föreställer. Så här beskriver Sanna själv urnan: ”Urnan är dels ett bruksföremål som är utformad på ett sätt som gör röstningsförfarandet transparent och smidigt. Samtidigt påminner utformningen oss om det eviga förhållandet mellan människa och natur genom referenser från vår gemensamma begrepps- och idévärld kopplat till fröet, bladet och knoppen.”

Keramikern Marianne Hallberg fick i uppdrag att göra två vattenkaraffer och en vas. Bruksföremål också de eftersom karafferna kommer att användas under mötena.

”Och vasen kommer kunna hålla ett par snödroppar om våren eller en vacker kvist om hösten. Ett sätt att visa omsorg kring det arbete som görs i fullmäktigesalen.” säger Andreas Roth.

Urnan, karafferna och vasen kommer att vara på plats till kommunfullmäktiges första sammanträde för hösten den 20 september. Det kommer också konstintendent Andreas Roth att vara för att presentera de nya konstverken för fullmäktiges ledamöter och besökare.

Kontakt

Dela på:

Senast uppdaterad