Ny riskklassning för livsmedelsverksamheter och efterdebitering

Livsmedelsverket inför en ny riskklassningsmodell för livsmedelsverksamheter från 2024. Det innebär att vi behöver klassa om alla verksamheter i Mölndals stad. Nytt är också att avgiften ska betalas efter att vi gjort kontrollen, så kallad efterhandsdebitering.

Livsmedelsverket har tagit fram en ny riskklassningsmodell, som ska användas för att räkna ut hur många kontroller en livsmedelsverksamhet ska ha. Vi kommer under hösten 2023 att klassa om alla verksamheter som är registrerade i Mölndals stad, enligt Livsmedelsverkets anvisningar.

Vi kommer att ta kontakt med varje företag och hämta in de uppgifter vi behöver för omklassningen. Omklassningen innebär ingen kostnad för företagen.

Lär dig mer om det nya sättet att räkna ut hur mycket kontroll din verksamhet ska få på Livsmedelsverket.se

Övergång till efterhandsdebitering av kontrollavgiften

Från den 1 januari 2024 kommer vi att efterdebitera den sammanlagda tiden som vi lägger ner i samband med våra kontroller.

Det innebär att från nästa år kommer vi skicka en faktura efter att vi gjort kontrollen. Ni betalar för den totala tiden vi lagt ned. Det är alltså inte bara själva besöket som ni betalar för, utan även tiden för förberedelser och efterarbete – som granskning av handlingar, kontrollrapporter, administration, registerhållning och eventuella beslut.

Kontakt

Bygg- och miljöförvaltningen
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
kontakt@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad