25 procent mindre matsvinn i skolorna

Det slängs mindre mat i våra skolor. På ett år har matsvinnet minskat med 25 procent och vi vill förstås minska svinnet ännu mer. För både klimatet och ekonomin.

I dag är det internationella matsvinnsdagen. Visste du att i svenska hushåll slängs det 35 kilo mat och dryck per person och år? Även i våra kommunala verksamheter finns det matsvinn, vilket vi självklart vill minska.

Ett projekt är att det ska slängas mindre mat i våra skolor och det har vi lyckats med. På grundskolorna i kommunen har vi minskat matsvinnet per matgäst med hela 25 procent – från 47 gram i november 2022 till 35 gram i augusti 2023.

Det är glädjande att svinnet har minskat. Svinnarbetet är en viktig del i att hushålla med resurser. Inte minst i dessa tider när kostnaderna för livsmedel ökat kraftigt, säger Susanna Eggertsen Larsson, enhetschef på måltidsverksamheten.

Förra året började vi väga och registrera allt matsvinn i våra skolkök med verktyget Generation Waste. På så vis har vi fått bättre koll på hur mycket som faktiskt slängs och vad det kostar.

Att mäta svinnet dagligen ökar medvetenheten både hos våra elever och medarbetare. Det ger oss också information om vad vi behöver göra för att minska mängden mat som slängs.

Kökspersonal väger matsvinn

Största minskningen står serveringssvinnet för, det vill säga den mat som blir över när alla eleverna har ätit. Genom att använda mindre serveringskärl och låta maten stå framme kortare tid ska vi minska serveringssvinnet ännu mer.

Däremot har det varit svårare att få eleverna att slänga mindre mat. Men det beror inte på att eleverna ogillar skolmaten. Tvärtom. Matsvinnet är som störst när skolköken serverar populära rätter.

Då tar många elever mer mat än de orkar äta upp eftersom de är rädda att maten ska ta slut, säger Susanna Eggertsen Larsson.

Vi har uppmärksammat eleverna på matsvinnet genom olika informationskampanjer i våra matsalar. Vi påminner också eleverna om att maten ska räcka till alla och att vi lagar större portioner när det är populär mat.

Skolornas matsvinn i siffror

  • Det slängs livsmedel för runt 200 000 kronor i månaden
  • Svinnet motsvarar 90 gram koldioxid per portion
  • Totalt slängs cirka 4 ton livsmedel varje månad
  • Våra elever och andra matgäster slänger ungefär 2 ton mat i månaden
  • Vi mäter både köks-, tallriks- och serveringssvinn

Om internationella matsvinnsdagen

Som en åtgärd för att minska matsvinnet har FN tagit initiativ till internationella matsvinnsdagen, som är den 29 september varje år. Att minska matsvinnet i världen är ett viktigt bidrag till klimatet, därför har FN som mål i Agenda 2030 att halvera det globala matsvinnet och minska svinn och förluster i hela livsmedelskedjan.

Kontakt

Dela på:

Senast uppdaterad