Tävling gav attraktiva och hållbara lägenheter i Pedagogen Park

Nu syns de första resultaten av Mölndals stads markanvisningstävling för utvecklingen av tre kvarter i Pedagogen Park. En av vinnarna, Bergman & Höök, har byggt ett hållbart flerbostadshus med lägenheter, där det ska vara lätt att umgås och leva klimatsmart.

Den nya stadsdelen Pedagogen Park håller på att växa fram. När stadsdelen är helt utbyggd kommer där finnas 1100 nya bostäder, nya kontor, butiker, kommunal- och kommersiell service och flera parker.

Markanvisningstävling bidrar till en blandad och hållbar stadsdel

För att hitta exploatörer som delade visionen om att bygga hållbara bostäder och lokaler med hög kvalitet, ordnade Mölndals stad en markanvisningstävling. Tävlingen gällde för kvarter 19, 20 norr och 20 söder i Pedagogen Parks södra entré. Det var också viktigt att skapa en blandad stadsdel, med bostäder och lokaler i olika storlekar, med olika utseende och innehåll.

Tre fastighetsbolag vann tävlingen och fick klartecken att bygga på kommunens mark: Bergman & Höök, Götenehus och Stena Fastigheter.

Smart och hållbart flerbostadshus

Längs med Bifrostgatan 43-47 har Bergman & Höök byggt ett miljösmart flerbostadshus i fyra våningar med 38 hyresrätter i olika storlekar.

Det är inspirerande att se hur huset tagit form och blivit förverkligat som ett resultat av markanvisningstävlingen. Hållbart byggande har stått i fokus för bygget och energieffektiva lösningar samt återbruk av byggmaterial, säger Kristina Bodin, mark- och exploateringschef på stadsbyggnadsförvaltningen.

Väggar och bjälklag består av korslimmat trä, så kallat KL-trä. Det gör att koldioxidavtrycket blir lägre jämfört med betonghus. Även återbrukat tegel och byggspill har använts. Huset värms upp med fjärrvärme och solceller och har FTX-ventilation med värmeåtervinning.

Vi är glada och stolta över att vi har fått till kvarteret Navaren så bra. Navaren är ett bevis på vad hög ambition i hållbarhet och långsiktighet i investering kan skapa för värden för staden och de boende, säger Mattias Klysing, vd på Bergman & Höök Byggnads AB.

I de gemensamma ytorna finns en gård med växthus för odling och delning, grillplats, redskapsbod för hemmasnickeri, cykelrum där man också kan fixa med sin cykel, gemensam tvättstuga och miljörum för sopor. Det gör det lätt att leva klimatsmart och att umgås.

Vi hoppas att hyresgästerna ska trivas och att Mölndals Stad uppskattar vårt klimatsmarta och energieffektiva hus, säger Mattias Klysing.

Om Pedagogen Park

Byggnationen av den nya stadsdelen Pedagogen Park är en del av arbetet med att utveckla tätorten Mölndal till en sammanhållen stad, genom att länka samman stadsdelarna och stärka kopplingarna till angränsande bostadsområden, grönområden, innerstaden och Göteborg. Stadsdelen utformas med höga krav på hållbarhet som en del i stadens vision, Vision Mölndal 2022, samt principer för att uppnå social-, ekologisk- och ekonomisk hållbarhet.

Området är cirka 20 hektar stort och gränsar till Frölundagatan i söder och till Bifrost i norr. Öster om området ligger Solängens villabebyggelse.

Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
kontakt@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad