Föreningar beviljas bidrag för fler friska år

Åtta föreningar beviljas bidrag för aktiviteter som bidrar till ett hälsosamt åldrande för stadens seniorer.

Under hösten 2023 har föreningar haft möjlighet att ansöka om pengar avsatta för aktiviteter som bidrar till ett hälsosamt åldrande för stadens seniorer. Föreningar kunde ansöka om bidrag på som högst 15 000 kr per förening. Pengarna kommer från projektmedel från Fler friska år.

Föreningar som beviljas bidrag

 • IK Västra Mölndal beviljas 15000 kronor för aktiviteten Fallprevention.
 • Göteborg-Mölndals Brukshundsklubb beviljas 15000 kronor för aktiviteten Hundkurs för +65:are.
 • Mölndals Finska Pensionärsförening beviljas 15000 kronor för de sökta aktiviteterna.
 • Mosaikfabriken beviljas 15000 kronor för aktiviteten Workshop i skapande mosaik.
 • Föreningen Nätverk för integration beviljas 15000 kronor för aktiviteten Matlagning och bakning.
 • SPF Strömstararna beviljas 15000 kronor för aktiviteten Fallprevention.
 • Konstkollektivet beviljas 5000 kronor för aktiviteten Fika med tema storytelling.
 • RSMH Lyckan i Mölndal beviljas 4500 kronor för aktiviteten Julallsång.

Ovan föreningar uppfyller kriterierna

 • Aktiviteten måste rikta sig till personer som är 65+
 • Aktiviteten får inte vara för endast befintliga föreningsmedlemmar
 • Föreningarna kan inte få bidrag för redan befintlig verksamhet
 • Aktiviteten ska vara avgiftsfri för dem som deltar
 • Inte kräva medlemskap i en förening
 • Aktiviteten måste utföras under hösten 2023
 • Önskemål om att aktiviteten kan nå seniorer som riskerar att hamna i ofrivillig ensamhet
 • Förening som beviljas medel ska ha ett organisationsnummer, bankgiro/plusgiro samt möjlighet att fakturera staden för att erhålla bidraget.

För mer information kring bidraget kontakta anna.tholin@molndal.se

Kontakt

Dela på:

Senast uppdaterad