Skolförvaltningen anpassar verksamheten för en ekonomi i balans

Skolförvaltningen går mot slutet av 2023 med en ansträngd ekonomisk situation som innebär att vi behöver ta ansvar och tillsammans vidta tillfälliga åtgärder i alla delar av verksamheten för att gå in i år 2024 med en ekonomi i balans.

Vi värnar om barnen, eleverna och personalen och arbetar alltid för att våra verksamheter ska vara likvärdiga och hålla en hög kvalitet. För att nå upp till detta behöver vi ha en ekonomi i balans, säger Fredrik Hellsten, förvaltningschef på skolförvaltningen.

För höga personalkostnader i förhållande till antalet barn och elever och generella ökade kostnader är huvudanledningarna till det ekonomiska läget. Åtgärderna vi vidtar är anställningsstopp, inköpsstopp och restriktivitet vid användning av vikarier.

Åtgärderna innebär att vi behöver tänka nytt och utveckla våra arbetssätt för att hantera utmaningar och ställa om verksamheten efter de förutsättningar vi har. Om vi inte anpassar oss efter de ekonomiska förutsättningarna nu riskerar det att i framtiden få större negativa konsekvenser för barn och elever i våra verksamheter, säger Fredrik Hellsten.

Det innebär åtgärderna

Alla skolförvaltningens verksamheter behöver hjälpas åt med gemensamma åtgärder för att nå en ekonomi i balans inför 2024. Målet är att åtgärderna ska få effekt på kort sikt.

För att hantera den ekonomiska situationen behöver vi säkerställa att vi inte har mer personal än vad vi har råd med. Vi behöver även omprioritera i våra verksamheter för att se till att vår personal är placerad på rätt plats där de behövs som mest, säger Fredrik Hellsten, förvaltningschef på skolförvaltningen.

  • Anställningsstopp - lediga tjänster ska i första hand fyllas genom omprioritering av befintlig personal. I vissa fall kan undantag göras från anställningsstoppet.

  • Inköpsstopp - vi gör inte några nya inköp under den tid som inköpsstoppet gäller. Undantag gäller för inköp nödvändiga för verksamheten.

  • Restriktivitet vid användning av vikarier - vikarier används bara i undantagsfall när ingen annan lösning finns tillgänglig.

Kontakt

Dela på:

Senast uppdaterad