Tipsa och bidra till ett mer tillgängligt Mölndal

Under september jämnade vi ut höjdskillnaden på vägen från Grangatan till Tistelgången. Tipset kom in under sommaren och vi uppmuntrar allmänheten att fortsätta skicka in tips på hur Mölndal kan bli mer tillgängligt för alla.

Ett barn cyklar på en gata.

Vi har jämnat ut vägen från Grangatan till Tistelgången med extra asfalt.

I början av sommaren publicerade vi en nyhet om att vi har förbättrat tillgängligheten på vägen ner till Rådasjön. Flera mölndalsbor hade påpekat att en stor betongklump gjorde det svårt att komma fram. Vi tog bort betongklumpen och uppmuntrade fler till att komma med tips på var tillgängligheten i Mölndal behöver förbättras.

Lite extra asfalt gjorde det lättare att ta sig fram

Ett tips som kom in var kring Grangatan, som ligger nära Glasbergsskolan. Personen berättade om en kant som gjorde det svårt att ta sig över med till exempel barnvagn, rullstol och cykel.

Vi är tacksamma för alla synpunkter som kommer in, säger Marie de la Motte, tillgänglighetsansvarig i Mölndals stad. Genom ett gott samarbete mellan fastighetsavdelningen och tekniska förvaltningen kunde vi ganska enkelt lösa problemet. Genom att lägga lite extra asfalt jämnade vi ut höjdskillnaden och nu är det enklare att ta sig fram. Ett hinder som är ganska enkelt att ta bort, men som kan göra stor skillnad.

En trottoarkant.

Så här såg kanten ut på vägen från Grangatan till Tistelgången. Genom att lägga lite extra asfalt jämnade vi ut höjdskillnaden.

Hinder som är enkla att ta bort men kan göra stor skillnad

Ett fokus just nu är att åtgärda enkelt avhjälpta hinder. Med enkelt avhjälpta hinder menar vi åtgärder som vi kan utföra utan större kostnader.

Vi arbetar också med att inventera alla Mölndals stads fastigheter dit allmänheten har tillgång. Detta med målet att göra dem mer tillgängliga. Målet är att identifiera enkelt avhjälpta hinder för att göra dem mer tillgängliga.

Skicka in ditt tips

Vi behöver Mölndalsbornas ögon för att upptäcka platser där tillgängligheten brister. Ditt tips kan göra stor skillnad! Mölndal ska vara en stad för alla, och därför är vårt arbete för ökad tillgänglighet otroligt viktigt för att skapa bästa möjliga Mölndal, säger Marie de la Motte.

Du kan mejla ditt tips till marie.de-la-motte@molndal.se.

Kontakt

Dela på:

Senast uppdaterad