Så blir färdtjänstavgiften 2024

Den 7 januari justeras priset för att resa med färdtjänst i Mölndals kommun, den så kallade egenavgiften.

Du som reser med färdtjänst betalar för resan, kallat egenavgift. Avgiften för färdtjänst justeras enligt index, i enlighet med tidigare beslut.

Så blir avgiften

För en resa inom Mölndals kommun ändras avgiften till 60 kronor, från 58 kronor under 2023. För en resa mellan Mölndal och Göteborg, eller omvänt, blir avgiften 85 kronor jämfört med 83 kronor under 2023.

Detta är de färdtjänstresor som är vanligast förekommande för färdtjänstresenärer som bor i Mölndals kommun. Priser för resor till, mellan och inom övriga färdtjänstzoner i Mölndals färdtjänstområde följer samma indexuppräkning.

Kontakt

Dela på:

Senast uppdaterad