Mölndals stad är Årets hållbarhetskommun 2023!

Årets hållbarhetskommun delas ut till en kommun som jobbar aktivt för en mer hållbar framtid. Nu hyllas Mölndals stad för vårt arbete med att digitalisera återbruksprocessen.

Juryns motivering:

Kommunen har tagit initiativ till ambitiösa klimatmål i en regional kraftsamlig och arbetar systematiskt för att kunna uppnå dessa. Genom innovativa digitala lösningar lyckas man återbruka både material och inventiarier på ett sätt som sparar både miljö och pengar.

Man har också satt den miljömässiga hållbarheten i ett holistiskt hållbarhetsperspektiv i kommunens budgetprocess, tillsammans med ekonomisk och social hållbarhet, på ett sätt som gör Mölndals stad till en föregångskommun inom hållbarhet, och Årets hållbarhetskommun 2023.

Att bli årets hållbarhetskommun är ett kvitto på att Mölndal är på rätt väg när vi utvecklar våra verksamheter ur ett hållbarhetsperspektiv. 

Mölndal har fått flera fina priser de senaste åren och det är alltid väldigt roligt, särskilt för de medarbetare som arbetar hårt med frågorna samtidigt som det är ett kvitto för politiken. Genom detta pris har vi fått bekräftelse på att vi är på rätt väg inom hållbarhetsarbetet. Förra året blev vi även uppmärksammade genom vårt arbete med Agenda 2030. Särskilt inom området att arbeta med återbruk och kategoristyrning har vi kommit lite längre, säger Mio Saba Sjösten, stadsdirektör i Mölndals stad.

Prisas för innovationer inom bland annat återbruk

En innovation som lyfts fram är att staden har digitaliserat återbruksprocessen. Syftet har varit att underlätta och effektivisera återbruk när vi bygger om och bygger nytt. Sedan april 2022 har cirka 30 ton produkter och material gjorts synligt för återbruk. Det har skapat förutsättningar för att spara cirka 100 ton koldioxid och 2,4 miljoner kronor.

Om utmärkelsen

Årets Hållbarhetskommun är ett nytt pris som kommer att delas ut varje år till en kommun som arbetar aktivt för en mer hållbar framtid. Utmärkelsen delas ut av mötesplatsen Lösningar för offentlig sektor och beaktar miljöfrågor, socialt ansvar och styrningsfrågor. Temat för utmärkelsen är innovationer för minskad klimatpåverkan.

Kriterierna för priset är att kommunen ska vara en god förebild, ha tagit fram lösningar som ger mätbara resultat och som kan genomföras även av andra organisationer.

Med sikte på kraftsamlingen Klimat 2030

Mölndals stad står bakom den regionala kraftsamlingen Klimat 2030. Det innebär att vi ska minska våra koldioxidutsläpp med 80 % till 2030 jämfört med 1990. Vi ska också minska konsumtionsutsläppen med 30 % jämfört med 2010. Mölndals stad arbetar brett med omställning av processer för långsiktig hållbarhet i alla dimensioner. Social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet präglar de utvecklande insatserna som Mölndals stad nu prisas för.

Läs mer om hållbarhet och återbruk i Mölndal

  • Genom Återbruket Kikås möjliggörs återbruk för näringsliv och invånare. Här prioriteras alltid återbruk före materialåtervinning genom den innovativa Bruksbutiken som lockar många besökare.
  • Mölndal blev tidigare i höst uppmärksammade och topprankad för sitt målarbete utifrån Agenda 2030.

Kontakt

Lisa Järner
Utvecklingsledare miljö, klimat
Samordning för hållbarhet
031-315 13 20
lisa.jarner@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad