Senaste nytt från kommunstyrelsen

Under sammanträdet onsdag den 24 januari tog kommunstyrelsen bland annat del av nämndernas verksamhetsplaner.

Nämndernas verksamhetsplaner 2024–2026

I Mölndal ska varje nämnd upprätta en verksamhetsplan utifrån en enhetlig dokumentstruktur. Dessa verksamhetsplaner är nu beslutade och visar hur nämnderna knyter an till de verksamhetsmål som kommunfullmäktige har bestämt.

Under mötet tog kommunstyrelsen del av verksamhetsplanerna. De kommer även att tas upp på nästa kommunfullmäktige för
information.

Kommunstyrelsens verksamhetsplan

Kommunstyrelsen beslutade om sin egen verksamhetsplan, som gäller för stadsledningsförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen. Verksamhetsplanen innehåller mål och uppdrag till förvaltningarna utifrån hur kommunstyrelsen vill se att verksamheten utvecklas.

Alla punkter från sammanträdet

Ta del av samtliga ärenden i kallelsen till sammanträdet.

Kontakt

Dela på:

Senast uppdaterad