Återbruket Kikås i nytänkande projekt med Chalmers-studenter

I ett spännande samarbete mellan Återbruket Kikås och studenter från Chalmers tekniska högskola har ett cirkulärt koncept för återbrukade förpackningar arbetats fram. Målet? Att förhöja upplevelsen av återbrukade produkter och material på Återbruket Kikås.

Studenter från Chalmers i projekt för Återbruket Kikås

Studenterna, som läser industridesign och produktutveckling på Chalmers tekniska högskola, har under den senare delen av 2023 arbetat fram innovativa prototyper av förpackningar inom två produktkategorier från Bruksbutiken på Återbruket Kikås: dörrar och fönster samt mindre produkter som kakel, klinker och beslag. I två team organiserade sig studenterna för att utforska och kreativt arbeta fram sina koncept, som presenterades i slutet av 2023.

Värdet av en förpackning

Tidigare har inte förpackningar varit en central del i diskussionen om återbrukade produkter. Men det finns en grundtanke om att förpackningar har ett stort värde i upplevelsen av en vara, och mycket möjligt skulle kunna vara även för återbrukade produkter.

Under arbetets gång diskuterades perspektiv som varför återbrukat Lego har ett större värde med sin tillhörande förpackning. Även vilken vara kunden väljer av två identiska om den ena säljs med en hel förpackning, och den andra med en trasig förpackning eller ingen alls.

Studenterna har testat olika material som Återbruket Kikås har tillgång till, för att komma fram till vilka som kan användas effektivt. Förpackningens syfte är att den ska skydda varan från yttre skada, skapa värde för produkten genom förpackningens visuella attraktionskraft, skapa möjligheter för marknadsföring och ge viktig information om produkten, till exempel om det är en höger- eller vänsterhängd dörr. Material som idag går till återvinning via Återbruket Kikås ska istället användas för återbruk.

Genom att addera förpackningar till återbrukade produkter och material skapas nya förutsättningar att konkurrera med konventionell handel. Arbetet som studenterna lagt ner kommer att stärka vårt erbjudande till våra kunder, säger Andreas Svendsen, hållbarhetsstrateg i Mölndals stad.

Från ett utforskande perspektiv till hållbara framsteg

Med ett utforskande tillvägagångssätt landade studenterna i innovativa resultat och hållbara lösningar som gör skillnad på flera håll. Dels skapar resultaten nya möjligheter att framhäva återbrukade produkter och material som går till försäljning, dels bidrar det till att främja den cirkulära omställningen genom att material som samlas in på anläggningen kan gå direkt till återbruk i stället för återvinning.

Den ena gruppen, som fokuserade på förpackningar för dörrar och fönster, lade ett stort fokus på hela resan: från att produkten lämnas in till att en kund väljer att köpa varan och transportera hem den. Lösningen? Ett staffli med hjul och skyddande delar. Utöver de syften som förpackningen behövde uppfylla, blev resultatet också en praktisk arbetsmiljölösning.

Den andra gruppen, som riktat in sig på förpackningar inom kakel, klinker och beslag, tog fram prototyper i olika storlekar av återbrukad wellpapp. Med hjälp av en maskin ska personalen med enkelhet kunna beskära wellpapp och packa varor i olika storlekar.

Andreas Svendsen beskriver sin känsla efter att studenterna presenterat sina resultat:

Jag är spänd eftersom det är just det här som visar på skillnaden mellan att arbeta med återbruk och klassiska återvinningscentraler. Vi behöver vara kreativa och tänka smått som stort för att vidga möjligheterna i det cirkulära arbetet. Studenterna har gjort ett fantastiskt arbete.

Resultaten är en startpunkt på flera meningsfulla perspektiv om hur återbruk kan integreras i verksamheten på fler sätt, och kan förhoppningsvis också bli en inspiration utåt för hur man kan jobba med återbruk.

Med återbruk som koncept

Återbruket Kikås är en av stadens viktigaste satsningar inom cirkulär omställning med fokus på socialt ansvar, miljö och ekonomisk hållbarhet. Den avfallsplan som Mölndals stad har skrivit under, tillsammans med tolv andra kommuner, har som mål att minst 20 % av det grovavfall som lämnas in ska förberedas för återanvändning till år 2030. Det är förpackningsprojektet på Återbruket Kikås tillsammans med studenterna från Chalmers ett inspirerande resultat av.

Kontakt

Tekniska förvaltningen
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
Felanmälan vatten, avlopp eller gator efter kontorstid: 031-315 10 00, knappval 2 (kopplas till SOS).
kontakt@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad