Mölndals stad startar ny gymnasieskola

Hösten 2025 startar Andénska gymnasiet i Mölndal.
Skolan erbjuder en unik profil inom internationella affärer och relationer.

Många ungdomar drömmer om att någon gång få studera eller arbeta utomlands. Det finns en ökad efterfrågan av internationell kompetens och erfarenhet.

Målsättningen är att förbereda våra elever att verka i en internationell miljö i en global ekonomi med globala utmaningar, säger Ellen Lindqvist, gymnasiechef Mölndals stad.

Den nya skolan kommer att erbjuda Ekonomiprogrammet och Samhällsvetenskapsprogrammet och finnas i nyrenoverade lokaler i Mölndals innerstad.

Unikt för Andénska gymnasiet är att eleverna lär sig att projektleda sig själv och andra. Projektledning är en viktig och växande kompetens på arbetsmarknaden som efterfrågas i allt fler branscher.

Att starta en ny gymnasieskola ger oss möjlighet att skapa en modern skola där elever och lärare formar en lärmiljö så som vi vill ha den, säger projektledare Lena Hellsten.

Genom skolans samarbetspartners från arbetslivet kommer eleverna att arbeta med verkliga cases, få möjlighet till studier eller praktik utomlands samt en mentor från näringslivet som ger eleverna stöd och bygger ett kontaktnät för vidare studier eller arbete. Andénska gymnasiet har också ett "Advisory Board" bestående av personer från näringslivet som kommer att ge skolan råd om hur eleverna ska få rätt kompetens och ge dem inspiration.

Genom ett nära samarbete med näringslivet och gymnasieskolor i andra länder kan vi erbjuda eleverna en värld av möjligheter, säger Lena Hellsten, projektledare.

Andénska gymnasiet är uppkallat efter Eva Andén, Sveriges första kvinnliga advokat. Hon var en pionjär, entreprenör och opinionsbildare som vi ser som en förebild.

Ett av utbildningsförvaltningens mål är att öka tillgången till attraktiv utbildning för invånarna i staden och regionen.

Det är ekonomiskt gynnsamt för en kommun att driva egen gymnasieverksamhet. Fler studenter i staden bidrar även till liv och rörelse i innerstaden samt ökad samverkan med lokalt och regionalt näringsliv, säger Jens F. Holm, förvaltningschef utbildningsförvaltningen.

Mölndals stad driver sedan tidigare Franklins gymnasium, Frejagymnasiet och Krokslättsgymnasiet.

Kontakt

Dela på:

Senast uppdaterad