Årets lokala UKM-festival rekordstor!

Festivalen för ung kultur slår rekord i både antal deltagare och inflytande.

Alva Pettersson, samordnare, och Adrita Ahmed, ung arrangör för den lokala UKM-festivalen.

UKM står för Ung kultur möts och är en kulturfestival av unga, för unga, med unga. Årets lokala UKM-festival går av stapeln den 13 april i Mölndal Galleria. Över 60 ungdomar mellan 13–25 år är engagerade i festivalen. Allt ifrån planering, som värdar på själva festivaldagen (crew), som konstutställare eller scendeltagare.

Ungdomar har planerat hela festivalen

En ung arrangörsgrupp har träffats minst en gång i veckan sedan januari för att planera festivalen tillsammans med en handledare från Ung fritid.

Det är otroligt givande att arbeta med en ung arrangörsgrupp. Planeringen av festivalen hade aldrig blivit så kreativ och bra utan dom, säger Alva Pettersson, samordnare på kultur- och fritidsförvaltningen i Mölndals stad och handledare för den unga arrangörsgruppen.

Det är första gången en UKM-festival i Mölndal arrangeras med inflytande och delaktighet av ungdomar i alla led.

Det har varit väldigt lärorikt. Vi i arrangörsgruppen har fått vara med från början och ha inflytande över upplägget och alla beslut, säger Adrita Ahmed, 20 år, teaterstuderande och en av tre i arrangörsgruppen.

Trolleri, hantverk och digital konst

På festivaldagen finns många spännande akter att se fram emot. Trolleri, poesi, rap, dans, och mycket annat! I utställningen väntar bland annat skulpturer, hantverk och digital konst. Dagen bjuder även på teaterworkshop som leds av Adrita Ahmed.

Det bästa för mig personligen har varit att få planera workshopen, få utrymmet att göra min grej och bidra på mitt sätt, säger Adrita Ahmed.

Deltagare från flera kommuner

De flesta deltagare är från Mölndal och det finns även anmälda ungdomar från Partille, Kungsbacka, Göteborg och Härryda. Ett urval av de unga deltagarna kommer att få representera Mölndal i den regionala eller rikstäckande festivalen som hålls längre fram i år.

Förhoppningsvis är UKM bara den första i raden av många kommande ungdomsproducerade arrangemang. Tanken är att starta en arrangörsgrupp av unga som ska fortsätta arrangera evenemang i kommunen resten av året.

Ser fram emot att arbeta mer med arrangörskap på Ung fritid framöver, säger Alva Pettersson, samordnare på kultur- och fritidsförvaltningen i Mölndals stad.

Mölndals stad står som arrangörer för UKM-festivalen, genom enheten Ung fritid.

Alla är välkomna till Mölndal Galleria den 13 april mellan klockan 13.00-18.30. Fritt inträde!

Mer information om UKM

Kontakt

Alva Pettersson
Samordnare
Kultur- och fritidsförvaltningen
0704-67 77 88
alva.pettersson@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad