Ekonomiska åtgärder inom vård- och omsorgsförvaltningen

Vård- och omsorgsnämnden har tagit beslut om åtgärder för att jämna ut förvaltningens ekonomiska underskott vars prognos är minus 62 miljoner kronor för 2024.

Enligt styrprinciperna i Mölndals stad ska en förvaltning som har ett budgetunderskott ta fram förslag på åtgärder. På vård- och omsorgsnämndens sammanträde 25 april 2024 presenterade förvaltningen åtgärder som nämnden tog beslut om.

Nu påbörjar förvaltningen arbetet med att analysera de beslutade åtgärderna i en risk- och konsekvensanalys. En tidsplan ska också tas fram så det kommer att ta lite tid innan vi kan omsätta beslut till handling. Därför kommer mer information att ges till de som berörs av de beslutade åtgärderna så snart vi har mer att gå på, berättar Eva Klang Vänerklint, förvaltningschef för vård- och omsorgsförvaltningen.

Några av de beslutade åtgärderna kan påverka hur du som Mölndalsbo får vård och omsorg från Mölndals stad. Du kommer att få mer information innan förändringarna träder i kraft och vad det innebär för stödet som du får.

Vi strävar mot att behålla kvalitén i kärnverksamheten och att värna om den förebyggande verksamheten. Det är viktigt att vi håller oss inom ramen för budget och därför har vi fått göra prioriteringar, berättar Ove Dröscher (S), ordförande i vård- och omsorgsnämnden.

Detta händer nu

Förvaltningen kommer nu att omhänderta och arbeta vidare med de beslutade åtgärderna. Inför varje åtgärd ska en risk- och konsekvensanalys göras för att kartlägga de risker och konsekvenser som åtgärderna innebär. Information ska ges till facklig samverkan för att efterfölja de fackliga processer som finns.

Kontakt

Dela på:

Senast uppdaterad