Nya pengar till föreningar som vill bidra till fler friska år!

Under hösten 2023 fanns 150 000 kr i sökbara medel avsatta för föreningar som ville anordna aktiviteter som bidrar till ett hälsosamt åldrande för stadens seniorer. Nu är bidraget tillbaka för aktiviteter under 2024!

Föreningar kan nu ansöka om ett bidrag på max 15 000 kr per förening.

Föreningsbidraget för fler friska år är en del av projektet med samma namn: Fler friska år. Läs mer om satsningen på molndal.se/flerfriska

Kriterierna för 2024 års bidrag

  • Aktiviteten måste rikta sig till personer som är 65+
  • Aktiviteten får inte vara för endast befintliga föreningsmedlemmar
  • Föreningarna kan inte få bidrag för redan befintlig verksamhet
  • Aktiviteten ska vara avgiftsfri för dem som deltar
  • Inte kräva medlemskap i en förening
  • Aktiviteten måste utföras under hösten 2024
  • Önskemål om att aktiviteten kan nå seniorer som riskerar att hamna i ofrivillig ensamhet

Ansökan

För aktiviteter under juli-september:
Ansök via E-tjänsten senast 1 juni.
Besked ges till din förening senast 15 juni.

För aktiviteter under oktober-december:
Ansök via E-tjänsten senast 31 augusti.
Besked ges till din förening senast 15 september.

Önskar din förening stöd med ansökan?

Nytt för i år är att stadens digitaliseringspedagoger kan hjälpa till med det tekniska med ansökan. Till dessa tillfällen behöver din förening ha texter och formuleringar klara inför ansökan.

Tid: Torsdag 16 maj och 29 augusti, kl.10-12.
Plats: Stadsbiblioteket, Hajen.


Kontakt

Åsa Banic Pedersen
Enhetschef samhällsarbete
Kultur- och fritidsförvaltningen
0707-69 03 56
asa.banic-pedersen@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad