Vi slutför gatan under Mölndals bro

Under våren 2024 kommer Mölndals stad att göra i ordning gatorna runt kvarteret Kungsfisken, eller Mimo-huset.

Mölndals stad färdigställer gatorna under Mölndals bro inför att det nya Mimo-huset ska bli klart. Platsen kallas ibland underlandet.

Det här gör vi

  • Fixar ytskiktet på gatorna under Mölndals bro och vid Broplatsen
  • Bygger belysning
  • Nytt Gångstråk vid sidan av Mimo-huset
  • Belysningen under bron förstärks
  • Parkeringsytorna får ny asfalt med mera.

Så påverkas du

Under arbetet kommer parkeringsytan under Mölndals bro att vara avstängd. Du hänvisas till att parkera i till exempel Mölndals gallerias parkering, eller parkering på Tempelgatan.

Det kommer vara begränsad framkomlighet till Essitys parkering, men den ska alltid kunna vara öppen.

Framkomligheten för gående under bron kommer vara mycket begränsad. Nygatan förbi gallerian påverkas inte.

Trafiken på Mölndals bro påverkas inte av detta arbete.

Arbetet pågår

Vecka 5 till sommaren, 2024.

Relaterad information

Kontakt

Dela på:

Senast uppdaterad