Elnät

Två olika företag ansvarar för elnätet inom Mölndals stad.

Kraftledning

Mölndal Energi eller Ellevio?

För dig som bor i Mölndals tätort med omnejd så är det Mölndal Energi som är ansvarig för elnätet.

Om du bor i Kållered, Lindome eller Hällesåker så är det Ellevio som är ansvarig för elnätet.

Nätbolagens ansvar

Det är elnätbolagen som ansvarar för överföringen och mätningen av den el som du använder och det är i första hand till ditt elnätbolag som du ska vända dig om du har några problem med strömförsörjningen.

Det är också nätbolaget som du ska kontakta om du vill beställa elanslutning när du ska bygga ett nytt hus eller om du exempelvis vill koppla in en solcellsanläggning.

Till nätbolaget betalar du både en fast avgift och en så kallad överföringsavgift för varje kilowattimme (kWh) som du använder.

Kontakt

Ragnar Uppström
Energi- och klimatrådgivare
Bygg- och miljöförvaltningen
031-315 13 30
ragnar.uppstrom@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad