Energi- och klimatrådgivning

Energi- och klimatrådgivning till privatpersoner, organisationer, föreningar och företag som bor eller verkar i Mölndal

Solpaneler. Foto från Pexels.com

Kontakta gärna vår energi- och klimatrådgivare via telefon, e-post eller boka tid själv, för personlig rådgivning.

Rådgivningen kan ske på plats hos dig, genom besök i stadshuset eller direkt per telefon. Kanske funderar du på:

 • Hur du kan minska kostnaderna för din energianvändning
 • Hur din energianvändning kan bli mer klimatsmart
 • Vilka olika uppvärmningsalternativ som finns idag
 • Hur du kan få ett bättre inomhusklimat
 • Hur du väljer elleverantör
 • Hur du hittar rätt bland all ny belysning
 • Vilka bidrag och stöd som finns inom energi- och klimatområdet
 • Vad du ska tänka på när man bygger nytt
 • Hur du kan producera din egen el med t ex solceller

Energi- och klimatrådgivningen sker i samarbete med Energimyndigheten och är opartisk och kostnadsfri.

Via energi- och klimatrådgivningen kan du också:

 • Få oberoende informationsbroschyrer
 • Låna enklare elmätare och annan utrustning

En hel del bra energiinformation kan du också finna direkt här på Mölndals stads hemsida och via de olika länkarna.

Energi- och klimatrådgivning för företag

Mölndals stad erbjuder kostnadsfri energi- och klimatrådgivning även till alla företag och fastighetsägare. Energi- och klimatrådgivaren kan vara en diskussionspartner inför exempelvis investeringar i nya lösningar för uppvärmning, ventilation eller belysning, men ska inte utföra konsulttjänster.

För dig som är företagare går det bra att boka in ett rådgivningsbesök ute i din verksamhet. Ett översiktligt rådgivningsbesök leder ofta till att möjligheter till energieffektivisering och minskade driftkostnader upptäcks.

Energikartläggningar - en bra början och i vissa fall ett lagkrav

För många företag kan därefter en fördjupad energikartläggning, exempelvis med hjälp av en konsult, vara nästa steg.

För större företag finns det en lag som säger att man ska genomföra en energikartläggning. Med större företag menas i detta sammanhang företag med minst 250 anställda och med en årsomsättning på mer än 50 miljoner EUR eller en balansomslutning på mer än 43 miljoner EUR.

Mer information finns på Energimyndighetens webbplats.

Kontakt

Ragnar Uppström
Energi- och klimatrådgivare
Miljöförvaltningen
031-315 13 30
ragnar.uppstrom@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad