Fjärrvärme

Inom stora delar av Mölndals tätort samt i delar av Kållered och Lindome finns fjärrvärme framdragen.

Varifrån kommer fjärrvärmen?

Fjärrvärmen produceras och distribueras av Mölndal Energi. Under större delen av året kommer fjärrvärmen från Riskulla kraftvärmeverk, där även el produceras. Riskullaverket eldas helt med förnybart bränsle - till största delen restprodukter i form av bark och returträ - och är därmed ett klimatmässigt bra alternativ.

Sommartid försörjs fjärrvärmekunderna i Mölndal normalt med spillvärme från Göteborg.

Anslutning och priser för fjärrvärme

För att ta reda på om du kan få fjärrvärme där du bor eller vilka priser det är som gäller, så kontakta gärna Mölndal Energi eller besök deras informationssida för fjärrvärme.

Tekniska frågor och rådgivning

Vid eventuella problem eller frågor om din befintliga fjärrvärmeanslutning, så kontakta gärna Mölndal Energis kundservice via kontaktuppgifterna nedan.

Du är även välkommen att kontakta Mölndal Energi om du exempelvis är projektör har mer tekniska frågor om fjärrvärmen i Mölndal.

För allmän rådgivning eller om du vill diskutera för- och nackdelar med fjärrvärme eller andra energislag är du däremot välkommen att kontakta Mölndals stads energi- och klimatrådgivare Ragnar Uppström.

Kontakt

Ragnar Uppström
Energi- och klimatrådgivare
Bygg- och miljöförvaltningen
031-315 13 30
ragnar.uppstrom@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad