Värmepump

Att installera en värmepump kan ge dig kraftigt minskade uppvärmningskostnader samtidigt som den bidrar till en bättre miljö.

Men eftersom värmepumpar som tar värme från berg, jord och grund- och ytvatten kan påverka grundvattnet finns speciella regler för dem.

Fördelar och nackdelar

Det finns många olika sorters värmepumpar, exempelvis frånluftsvärmepumpar, luft-vattenvärmepumpar, luft-luftvärmepumpar samt berg- eller ytjordvärmepumpar.

Olika värmepumpssystem har olika fördelar, men generellt kan man säga att värmepumpar är både driftsäkra och har lång livslängd.

Några av nackdelarna:

  • Bergvärmepump kan vara en kostsam investering på grund av borrning
  • Jordvärmepump kräver stora ytor i din trädgård
  • Vissa luftvärmepumpar kan ge upphov till störande buller.

Mölndals stads energi- och klimatrådgivare kan ge dig mer information om vilken sorts värmepump som kan passa för just ditt hus.

Du kan även läsa mer om värmepumpar på Svenska Kyl & Värmepumpföreningen.

Du behöver tillstånd för din värmepump

Innan du installerar en värmepump som tar värme från berg, jord eller yt- och grundvatten måste du ansöka om tillstånd hos miljönämnden.

Bygg- och miljöförvaltningen tar ut en avgift för ansökan om att installera värmepumpsanläggning motsvarande tre timmars handläggningstid för 1-9 borrhål och sex timmars handläggningstid för fler än 9 borrhål. Avgift för prövning ska betalas även om ansökan avslås, återkallas, avvisas eller avskrivs. Avgift tas inte ut för en ansökan som återkallas innan handläggningen påbörjas.

Tänk på att skicka in din ansökan i god tid innan du planerar att installera värmepumpen. Om du installerar en värmepump utan tillstånd måste du betala miljösanktionsavgift, en typ av miljöböter.

För att vi ska kunna handlägga din ansökan måste den vara komplett. Bygg- och miljöförvaltningen begär grannyttrande om det behövs. Tänk på att du måste anlita en certifierad brunnsborrare.

Om du vill ha bergvärme kan det vara en bra idé att höra med dina grannar om de redan har installerat bergvärmepumpar. Finns det borrhål i närheten kan det påverka var du själv har möjlighet att borra.

Jag störs av min grannes luftvärmepump

I tätbebyggda områden kan luftvärmepumpar ge upphov till bullerstörningar, men det krävs trots det inte tillstånd för installationen.

Om du tycker att din grannes luftvärmepump bullrar för mycket ska du i första hand prata med honom/henne. Din granne ansvarar för att luftvärmepumpen inte stör dig och andra som bor i närheten. Om det inte hjälper kan du kontakta bygg- och miljöförvaltningen.

Kontakt

Tillståndsfrågor

Bygg- och miljöförvaltningen
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
kontakt@molndal.se

Rådgivning

Ragnar Uppström
Energi- och klimatrådgivare
Bygg- och miljöförvaltningen
031-315 13 30
ragnar.uppstrom@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad