Vindkraft

Mölndals stad har relativt goda vindförutsättningar, men eftersom kommunen är bebyggd och har stora naturvärden är möjligheterna begränsade. Andra intressen så som flyg och försvar är också faktorer som begränsar utbyggnaden av vindkraft.

Bild på ett vindkraftverk. Foto Pixabay

Prövning av vindkraftverk

Om du vill etablera ett vindkraftverk kan det krävas olika prövningar som detaljplan, bygglov enligt plan- och bygglagen eller tillståndsprövning enligt miljöbalken. Mölndals stad måste också godkänna ansökan för stora anläggningar.

Du kan bygga små vindkraftverk utan bygglov om de uppfyller vissa krav, bland annat får vindturbinen vara högst tre meter.

Riksdagsbeslut om vindkraft

Riksdagen har beslutat att vindkraftsproducerad el ska öka. Om du vill veta mer, besök hemsidan för Energimyndigheten som är expertmyndighet för vindkraft i Sverige.

Kontakt

Dela på:

Senast uppdaterad