Katrinebergs nya anpassade grundskola

Under 2024 ska vi börja bygga en ny anpassad grundskola. Eleverna beräknas kunna börja i den nya skolan till höstterminen 2025.

En ny skolbyggnad för anpassad grundskola ska byggas på Katrinebergsskolans tomt. Verksamheter från nuvarande Katrinebergs anpassade grundskola och Rävekärrs anpassade grundskola ska samlokaliseras i byggnaden. Skolan byggs för att kunna ta emot 95 elever och cirka 95 personal.

Mölndals stad är byggherre och Brixly AB är entreprenör. Skolan planeras vara färdig strax innan sommaren 2025 och inflyttning ska ske till höstterminen 2025.

Den nya skolan ska förbättra skolmiljön

Syftet med byggnationen är att förbättra skolmiljön för elever och personal. Den nya skolbyggnaden och skolgården kommer anpassas för att bättre möta eleverna i anpassade grundskolans individuella behov och underlätta deras vardag.

Det finns stora fördelar med att den nya skolbyggnaden placeras på samma skolgård som Katrinebergs grundskola. Verksamheterna kan samverka och stötta varandra.

Den nya byggnaden för anpassad grundskola kommer att ha en total yta på 3645 kvadratmeter i två plan. Byggnaden ska placeras väster om huvudbyggnaden.

Det händer just nu

Vi börjar påla 28 februari

Under januari och februari har vi arbetat med etablering och markarbete. Onsdagen 28 februari börjar vi att påla i marken. Pålningen kommer pågå dagtid 07-17 under cirka tre veckor.

Under perioden när vi pålar kan du märka av en del buller och vibrationer i marken. För att minska ljudnivån så mycket som möjligt använder vi plank som skyddar mot buller. Vi kommer också sätta upp väggar av cellplast runt pålningsmaskinerna som ska skydda ytterligare mot buller.

Visionsbild av en skola med ett barn som åker sparkcykel på skolgården.

Visionsbild.

Kontakt

Öppettider
måndag 8.00-16.30
tisdag     8.00-16.30
onsdag   8.00-16.30
torsdag  8.00-18.00
fredag    8.00-16.30

Dela på:

Senast uppdaterad