Stensjön Lackarebäck 1:7

Detaljplanen syftar till att uppföra 59 lägenheter i radhus och 6 fristående villor öster om Frimärksgatan inom fastigheten Isbingen 3, 4 och 5 nära Stensjön i Mölndal.

Riksbygen bygger radhus I Stensjöoarken 1, etapp 1.

Foto: Riksbyggen

Var ligger planförslaget?

Planområdet begränsas i söder av Rådavägen och Gunnebogatan, i väster av
Frimärksgatan, i norr av Vykortsgatan och terrängen vid Norra Långevattnet
och i öster av grönområdet som förbinder Gunneboområdet med Norra
Långevattnet. Marken inom planområdet ägs av Riksbyggen.

Vad innebär planförslaget?

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnation av ett 59 lägenheter i radhus, 6 villor, sophus, förråd och 124 parkeringsplatser. Planförslaget ger goda möjligheter till ett bra boende i det framtida området och en direkt närhet till orörd natur och rekreationsområden vid sjön Norra Långevattnet.

Planförslaget överensstämmer med Mölndals stads översiktsplan.

Vad händer nu?

Laga kraft

Detaljplanen vann laga kraft den 3 februari 2010.

Byggnation

Byggnationen blev uppskjuten då sumpgas upptäcktes vid en geoteknisk undersökning. Nytt bygglov gavs i juli 2023.

Byggherre

Riksbyggen

Kontakt

Bygg- och miljöförvaltningen
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
kontakt@molndal.se

Öppettider
måndag 8.00-16.30
tisdag     8.00-16.30
onsdag   8.00-16.30
torsdag  8.00-18.00
fredag    8.00-16.30

Dela på:

Senast uppdaterad