Puls för lärande

Hösten 2018 gick Sinntorpsskolan in i ett samarbete kring Pulsprojektet med kultur- och fritidsförvaltningen. Fyra viktiga mål med projektet identifierades: ökad inlärning, bättre studiero, högre koncentration och högre närvaro.

Två gånger i veckan har eleverna i årskurs 7 på Sinntorpsskolan ett halvtimmeslångt pulspass. Passet går ut på att man under 30 minuter ska vara 20 minuter i grön zon. Det betyder att man ska ha 70 - 80 procent av maxpuls. Eleverna kan se sin egen puls på projektorduken. Lyser det grönt så har de rätt puls.

Arbetssättet kopplas ihop med skolans digitaliseringsarbete som följs av en forskare från Högskolan i Väst.

Elevinflytande

Pulspassen skiljer sig från idrottslektionerna genom att det inte finns en kursplan och det är inte en prestation som ska bedömas. Det här gör att eleverna är mer fria att själva bestämma aktivitet. Inflytandet är en viktig del av projektet.

Effekter på skolarbetet

Effekterna som projektet har fått på skolarbetet är bland annat:

  • Ett ökat engagemang.
  • Bättre koncentration på de lektioner som eleverna har direkt efter ett pulspass.

En enkel förklaring är att blodtillförseln till hjärnan ökar när vi rör på oss. Fysisk aktivitet påverkar hela människan, inte bara muskler och kondition. Det förebygger också fysisk och psykisk ohälsa.

Forskare från Högskolan i Väst har också intresserat sig för projektet och är med och samarbetar i projektet.

Kontakt

Öppettider
måndag 8.00-16.30
tisdag     8.00-16.30
onsdag   8.00-16.30
torsdag  8.00-18.00
fredag    8.00-16.30

Dela på:

Senast uppdaterad