Akut hjälp

På den här sidan finns kortfattad information om vart du ska vända dig när läget är akut.

–Akuta situationer

Om du eller någon annan behöver omedelbar hjälp och det är fara för liv, egendom eller miljö ska du ringa nödnumret 112.

Socialtjänst och socialjour

Under kontorstid. Du kan alltid nå en socialsekreterare inom kommunens socialtjänst. Hör av dig till Kontaktcenter Mölndal för att bli lotsad vidare.

Kvällstid och helger. Socialjouren i Göteborg hjälper dig med det som ligger inom socialtjänstens ansvarsområde och som inte kan vänta till nästa vardag.

Akuta psykiska problem

Om du själv, eller en nära anhörig, hamnar i en akut kris och drabbas av psykiska problem, ska du i första hand vända dig till sjukvården. Ring 112.

Sjukvårdsrådgivningen

Sjukvårdsrådgivningens nummer är 1177. Där får du prata med en sjuksköterska om vad som hänt och som lotsar dig vidare om det behövs.

sjukvårdsrådgivningens webbplats finns bland annat adresser till vårdcentraler och akutmottagningar.

Kontakt

Socialjouren, endast kvällar och helger
031-365 87 00
måndag-onsdag, kl. 00.00-08.00, 16.30-24.00
torsdag, kl. 00.00-08.00, 18.00-24.00
fredag, kl. 00.00-08.00, 15.00-24.00

Dela på:

Senast uppdaterad